Galago 123

Färskt och späckat nummer av Galago! Gammalt och nytt, politiskt och banalt, fint och fult – i Galago finns något för alla eller möjligtvis absolut ingenting för några få. Köp tidningen hos din återförsäljare, eller prenumerera!

Galago nr 134 utkom i juni 2016.

Omslag: Hilda-Maria Sandgren

Medverkande:

• Kalle Mattsson •  Daria Bogdanska • Henrik Bromander • Fabian Göranson • John Andersson • Agnes Jakobsson • Lisa Wool-Rim Sjöblom • Kalle Landegren • Sara Granér • Hilda-Maria Sandgren • Thorbjörn Jensen m.fl.

Utgiven juni 2016.


Galagonummer


aktuella grejer

Mer grejer »

aktuella böcker

Alla böcker »

Kalendarium

prata med oss

Tidningen

Rojin Pertow
Fiskargatan 8
118 91 Stockholm
Telefon: 0704-10 20 83 (Kontor)
Mail: rojin.pertow[at]ordfrontforlag.se

Förlaget

Sofia Olsson
Fiskargatan 8
118 91 Stockholm
Telefon: 0704-74 18 86 kl 9-17
Mail: sofia.olsson[at]ordfrontforlag.se
International rights
Alessandra Sternfeld, AM Book
Mail: alessandra[at]am-book.com

Kundtjänst

Prenumerationsärenden
Nätverkstan Ekonomitjänst
galago@natverkstan.net
Telefon: 031-743 99 05 (tis-ons kl. 9-12)