Tidningen

Galago grundades 1979 och har genom åren haft många inkarnationer och utgivare. Under hela tiden har dock Galago varit en viktig samlingsplats för svenska tecknade serier för en vuxen publik. Bland de många, många tecknare som publicerats i Galago genom åren märks bland andra Joakim Pirinen, Sara Hansson, Lena Ackebo, Karolina Bång, Kolbeinn Karlsson, Pontus Lundkvist, Mats Jonsson, Åsa Grennvall, Sara Granér och Liv Strömquist.

I dag är Galago dels ett av Sveriges ledande förlag för alternativa serier, dels namnet på en tidskrift som ges ut fyra gånger per år och innehåller serier från hela världen, satiriska texter och serier, noveller samt diverse infall. 

Vill du ha din alldeles egna Galago? Teckna din prenumeration här! 

Galago görs av redaktörerna Johannes Klenell (våren) och Mats Jonsson (hösten).

Ansvarig utgivare är Mats Jonsson.

Galago ges ut av Ordfront Förlag AB, och distribueras till återförsäljare av Interpress, Grand Ocean och Nätverkstan.

Klicka på ett omslag för att förstora det.