Adeln - Så funkar den

Av Pontus Lundkvist. Serien publicerades i Galago 107.